Lập trình Kotlin toàn tập

Lập trình Kotlin toàn tập

Khóa học sẽ giúp bạn có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin, phát triển được trên phần mềm java,Native,Web cực đơn giản sau khi học xong khóa nàyBạn sẽ học được gì

  • Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Kotlin
  • Có khả năng tiếp cận lập trình Android
  • Phát triển được trên phần mềm java, Native,Web cực đơn giản
  • Tạo ứng dụng android nhanh chóng

Giới thiệu khóa học

  • Ngày 17 tháng 5 năm 2017), Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.
  • Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin: 
  • Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android 
  • Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web,…
  • Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi ... cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện....)


0 nhận xét trong bài "Lập trình Kotlin toàn tập"

Đăng nhận xét